Styrelsen 2021

 

Vill du komma i kontakt med styrelsen finns kontaktuppgifterna nedan

 

STYRELSE 2021, ordinarie ledamöter

 

Ordförande:
Monica Jonsson 070-224 39 29

Vice ordförande: 
Marina Karlsson 070- 073-82 86 027
Kassör:
Eivor Abramsson 070-696 89 20

 

Sekreterare:
Jeanette Åberg 070-276 95 08

Ledarmöter: 
Marina Larsson -kontaktperson dansgruppen, 073-82 86 027
Benjamin Bollhöner - kontaktperson fastighets- och hembygdsgruppen, 070-238 60 75
Jeanette Åberg - kontaktperson arrangemangsgruppen  070-276 95 08

Viktoria Edlund - kontaktperson gentemot UG, 070-273 82 10

 

Ersättare:

Britt-Marie Schönfeldt, 073 - 828 60 27

Jonas Eklund, 076 - 849 87 32

Mikael Strömgren, 073-044 63 21

Tony Vestlund, 073 - 086 64 90