Gräsmyr by med anor från 1500-talet


 

Gräsmyr by brukar låta tala om sig som en långsträckt by. Visst stämmer det – man åker genom byn i öppet landskap och med en lång björkallé längs myran. Byn har alltid varit dominerad av jordbruk och eget företagande. Under senare delen av 1970-talet och början av 1980-talet byggdes många nya egnahem i olika delar av byn. Därigenom stärktes underlaget för all den service som finns i byn. Vi är nu cirka 450 invånare.
                                                                                Lite mer om vad som finns i byn…


Vi har en välsorterad ICA-affär med bra priser och generösa öppettider, där finns även drivmedelsförsäljning. Dessutom är de också återförsäljare för Systembolaget, Apoteket och Svenska spel.


I byn finns också förskola (1-5 år), förskoleklass (6-års), skola (åk1-6) och fritids. 


Idrottsföreningen i byn är Gräsmyr IK (GIK) som anordnar träningar och aktiviteter för byns vuxna och ungdomar. Exempel på gruppaktiviteter är innebandy, fotboll, Core, pilates m m. Det finns fina elljusspår för löpning sommartid och vintertid drar GIK upp skidspår till glädje för skidåkare. Hurrbacken hålls öppen under helger och lov för de som är intresserade av att åka slalom eller snowboard. För övrigt finns även en hockeyrink intill skolan för de som vill åka skridskor vintertid.


Det är nära till naturen med allt vad det innebär med rekreation såväl som bär- och svamplockning. Ett trevligt utflyktsmål är Bursjön eller i folkmun kallad ”Krangsjön”, där byamännen har byggt en grillstuga och en fiskebrygga. Hörnån, som rinner genom byn, är mest känd som ett bra havsöringsvatten.


Danslogen i Gräsmyr är vida känd i danskretsar då det sommartid arrangeras många danskvällar. Förutom danser används bygdegårdens lokaler till för många andra trivselarrangemang som exempelvis cafékvällar och annan underhållning. På hembygdsområdet finns bl a hembygdsgården/museum, loge med gamla föremål från bondesamhället och bagarstuga. Det finns fina festlokaler att hyra i bygdegården och det går även att hyra bagarstugan för de som är intresserade av tunnbrödsbakning.


I byn finns många föreningar förutom de tidigare nämnda, skytteförening, fiskevårdsförening, EFS, Gräsmyr viltvårdsområde m fl.
 I Gräsmyr finns även en aktiv byautvecklingsgrupp som arbetar för att främja Gräsmyrs intressen och skapa aktiviteter för byborna.

Vill man bo på landet och även ligga inom pendlingsavstånd till Umeå så har Gräsmyr mycket att erbjuda.