Statistik över ägarförhållanden i Gräsmyr år 2012


Andelen privatägd skogs- och åkermark i Gräsmyr i förhållande till bostadsort


Flerägda jordbruksfastigheter
Vilka regler gäller?
Utdrag från jordbruksverkets hemsida:
”Ställföreträdare för samägda jordbruksfastigheter

Om en jord- eller skogsbruksfastighet ägs av minst tre personer tillsammans måste det finnas en ställföreträdare. Denne kan vara antingen delägare eller en utomstående person. Ställföreträdaren ska svara för den löpande förvaltningen av fastigheten enligt de riktlinjer som delägarna ger och företräda delägarna utåt.

Ställföreträdare utses av fastighetens delägare genom majoritetsbeslut”

Läs vidare i dokumentet…

Jordbruksverket - Pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cafékvällar startades hösten 2011 som ett resultat av arbetet inom Gräsmyrs byautvecklingsgrupp. Tanken var och är att skapa en mötesplats med möjlighet att köpa billigt fika. Fikapriset ska vara 25 kr och innefatta som mest tre sorters fikabröd. Cafékvällarna ska förläggas första tisdagen i månaderna februari-maj och september-december. Byns föreningar turas om att arrangera och ansvara för cafékvällarna, alternativt kan även något studieförbund komma ifråga som arrangör.
 
Nedan är tidigare cafékvällar angivna:
 
2013
2 aprilGIK
5 marsNBV
5 februariByautvecklingen
2012
4 december Bygdegårdsföreningens PR & Arrangörsgrupp
6 novemberBygdegårdsföreningen
2 oktoberEFS
4 septemberHembygdsföreningen
7 augustiByautvecklingen
1 majIOGT-NTO
3 aprilBygdegårdsföreningen
 
6 marsByautvecklingen
7 februari Skoterklubben
2011
6 decemberByautvecklingen 
1 novemberJakt- och fiskeföreningarna
4 oktoberGräsmyr IK
6 september Byautvecklingen
2 augustiByautvecklingen
Cafékvällar startades hösten 2011 som ett resultat av arbetet inom Gräsmyrs byautvecklingsgrupp. Tanken var och är att skapa en mötesplats med möjlighet att köpa billigt fika. Fikapriset ska vara 25 kr och innefatta som mest tre sorters fikabröd. Cafékvällarna ska förläggas första tisdagen i månaderna februari-maj och september-december. Byns föreningar turas om att arrangera och ansvara för cafékvällarna, alternativt kan även något studieförbund komma ifråga som arrangör.
 
Nedan är tidigare cafékvällar angivna:
 
2013
2 aprilGIK
5 marsNBV
5 februariByautvecklingen
2012
4 december Bygdegårdsföreningens PR & Arrangörsgrupp
6 novemberBygdegårdsföreningen
2 oktoberEFS
4 septemberHembygdsföreningen
7 augustiByautvecklingen
1 majIOGT-NTO
3 aprilBygdegårdsföreningen
 
6 marsByautvecklingen
7 februari Skoterklubben
2011
6 decemberByautvecklingen 
1 novemberJakt- och fiskeföreningarna
4 oktoberGräsmyr IK
6 september Byautvecklingen
2 augustiByautvecklingen
Cafékvällar startades hösten 2011 som ett resultat av arbetet inom Gräsmyrs byautvecklingsgrupp. Tanken var och är att skapa en mötesplats med möjlighet att köpa billigt fika. Fikapriset ska vara 25 kr och innefatta som mest tre sorters fikabröd. Cafékvällarna ska förläggas första tisdagen i månaderna februari-maj och september-december. Byns föreningar turas om att arrangera och ansvara för cafékvällarna, alternativt kan även något studieförbund komma ifråga som arrangör.
 
2013
2 aprilGIK
5 marsNBV
5 februariByautvecklingen
2013
2 aprilGIK
5 marsNBV
5 februariByautvecklingen