Aktullt hos Byamännen

 

På grund av rådande pandemi har byarådet beslutat

att flytta 2022 års byastämma till en senare tidpunkt.

Tid och plats kommer att meddelas senare.

               ---                   

Ordförande Stefan Lindgren

Gräsmyr Byamän

 

 

 

 

E-postadress: info@grasmyr.se